PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
RECONEIXEMENTS CULTURALS PENEDÈS


                    

Reconeixement al qual s'opta

Persona o entitat que fa la proposta

Nom / denominació
Domicili
Telèfon
Municipi
Correu electrònic

Persona o entitat proposada pel reconeixement

Nom / denominació
Professió
Activitat cultural
Domicili
Telèfon
Municipi
Correu electrònic

Resum dels motius pels quals es fa la proposta


Currículum de la persona/entitat presentada


Fonaments de la proposta


Lloc i data

A , a de de 2013