Consultar la segona fase del Llibre Blanc
La cultura al Penedès avui: propostes de futur

Consultar la primera fase del Llibre Blanc
Una aproximació diagnòstica

Consultar les fitxes per municipis
Descarregar la segona fase del Llibre Blanc

Descarregar la primera fase del Llibre Blanc

Descarregar les fitxes per municipis