Ferrocarril de Tarragona a Martorell, 1865-2015


EL LLIBRE

"150 ANYS DEL FERROCARRIL DE TARRAGONA A MARTORELL (1865-2015)".

Possible estructura:

Pròleg.

 • Història general del ferrocarril de la línia de Tarragona a Martorell.
 • Diferents companyies que han intervingut a la línia.
 • Estacions, història, fets de cadascuna.
 • Aspectes econòmics.
 • L'activitat humana.
 • Característiques tècniques de la línia.
 • Material mòbil que ha circulat per la línia.
 • L'explotació de la línia.
 • L'activitat econòmica.
 • Dades estadístiques.
 • Textos literaris i poètics.
 • Annex. Dades tècniques de les fotografies.
 • Cronologia.
 • Bibliografia.
  • Es tractaria d'un volum ampli amb un tractament generós de tot el material gràfic i documental que es pugui aconseguir.
  • Volum d'autoria col·lectiva que compti amb les aportacions de totes les persones i entitats que tinguin informació. Coordinat per l'escriptor Joan Solé Bordes.
  • Es complementaria amb un apèndix amb les dades tècniques de cada una de les fotografies i apartats.