BASE DE DADES TOPONÍMIA PENEDÈS

Topònim
Cal especificar un valorCal un mínim de dues lletres


 

Municipi
Cal especificar un valorCal un mínim de dues letres
La Secció de Toponímia de l'IEP posa a disposició de tothom la base de dades de Toponímia del Penedès, amb gairebé 20.000 entrades de topònims. Els podeu consultar per topònim o per muncipi al formulari del costat. Us sortiran tots els resultats coincidents, llavors podeu verure cada fitxa en detall.

Al costat del conjunt de resultats o dins la fitxa, apareix la llista de les sigles emprades en les notes de cada topònim. Si passeu el cursor per sobre la sigla a consultar, apareix el seu significat.
 
Documento sin título