LAS VEUS DE LA MEMÒRIA
Autor/s: Fina Carol Masana i Rosa M. Esteve Nadal
Edició: primera

Any publicació: 2009

Págines: 168

ISBN:

Tema:

Periode:

Municipi/comarca:

Preu:

Índex:

Síntesi: