ORGANITZACIÓ DE L'IEP

Òrgans de Govern

 • Assemblea General
 • Junta Directiva
 • Comissió Permanent

Organització Interna

 • Seccions

 


 

Òrgans de Govern

 

Assemblea General

L'Assemblea General és  l'òrgan màxim de govern de l'IEP.

Està constituïda pels:

 • Socis fundadors
 • Socis numeraris
 • Socis juvenils (amb veu però sense dret de vot)
 • Socis honoraris
 • Socis protectors (amb veu però sense dret de vot)
 • Socis públics (Institucions de caràcter cultural amb els que l’IERP estableixi acords de cooperació mútua; les quals poden assistir-hi però no tindran veu ni vot)

 

Junta Directiva

Formada per:

 • Presidenta: Dolors Garcia Martínez (en funcions)
 • Vicepresident: Ramon Arnabat i Mata
 • Secretaria: Maria Casañas i Escarré
 • Tresorer: Daniel Garcia i Peris
 • Vocal: Joan Vidal i Urpí
 • Vocal: Núria Jané i Orpí
 • Vocal: Xavier Esteve i Gràcia
 • Vocal: Adriana Ribas  Córcoles
 • Vocal: Àngels Parés i Corretger
 • Vocal: Genís Francesc Ruiz Cruz

 

Comissió Permanent

Actua davant qualsevol emergència que reclami solució ràpida.

Està formada per:

 • Presidenta: Dolors Garcia Martínez (en funcions)
 • Vicepresident: Ramon Arnabat i Mata
 • Secretaria: Maria Casañas i Escarré
 • Tresorer: Daniel Garcia i Peris

 


 

Organització Interna

 

Seccions

Els associats i associades es poden constituir en seccions específiques, conforme als estatuts.

En l’actualitat les seccions actives de l’IEP són:

 • Secció Filatèlica, Numismàtica i de Col·leccionisme

President: Josep Anton Plans i Ferrer

 • Secció d’Història

President: Josep Antoni Calvet i Butí

 • Secció d’Arqueologia

Presidenta: Núria Molist i Capella

 • Secció Parlar Penedesenc

President: Ramon Marrugat i Cuyàs

 • Secció de Toponímia

President: Josep Solé i Armajach

 • Secció TICC

President: Daniel Garcia i Peris

 • Secció d’Arts

Presidenta: Pilar Tarrada i Gol

 • Secció Territorial “Comissió per a la preservació del patrimoni del Vendrell“

Presidenta: Adriana Rivas Córcoles
Institut d'Estudis Penedesencs