PROGRAMES DE L'OBSERVATORI DEL PATRIMONI ETNOLÒGIC I MATERIAL