LA FRACTURA MILITAR A LA GUERRA CIVIL (1936 - 1939)
EL CAS DE JUAN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Autor/s: Josep Clara
Antoni Gavaldà
Edició: primera

Any publicació: 2010

Págines: 168

ISBN: 978-84-96995-38-3

Tema:

Periode:

Municipi/comarca:

Preu:

Índex:

Síntesi: