CLERGUES I PECATS A LA BAIXA EDAT MITJANA
Autor/s: Núria Canyelles Vilar
Edició: primera

Any publicació: 2009

Págines: 136

ISBN: 978-84-937111-0-8

Tema:

Periode:

Municipi/comarca:

Preu:

Índex:

Síntesi: