ASSEMBLEA IEP 2023

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL 2023
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2022
CARTELL ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2023
PRESSUPOST EXERCICI 2023
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DECEMBRE DE 2022
COMPTE DE RESULTATS 2022
INGRESSOS DESGLOSSATS EXERCICI 2022
DELEGACIÓ DE VOT 2023
MEMÒRIA INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCS 2022