Jornades Tècniques / Educació ambiental: V TROBADA D’ESTUDIOSOS DEL FOIX

17 de març de 2020Desembocadura del Riu Foix . Font de la imatge: Wikipedia, llicència Creative Commons.

La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos mantenen la convocatòria a la participació a la V Trobada d’Estudiosos del Foix.

La jornada està prevista pel dimarts 16 de juny.

Horari: de 9,30 a 19 h.

El programa estarà disponible dues setmanes abans de la celebració.

El contingut versarà sobre estudis, actuacions i recerques fetes entorn al riu Foix i la seva conca, realitzats els darrers quatre anys, temps transcorregut des de la darrera Trobada. Poden tractar-se d’estudis històrics, arqueologia, natura, biologia, toponímia, o qualsevol altre especialitat sempre que es refereix al riu Foix, el seu entorn i la seva conca.

Els treballs els presentaran tant per institucions de recerca, acadèmiques, d'altres tipus d'entitats i també a títol particular.

A l’IEP estem preparant ja projectes per presentar però ens agradarà incrementar aquesta oferta si com a associat o associada desitges incorporar la teva proposta. Si aquest és el cas, les gestions d’inscripció les realitzaria directament l'IEP. Cal dir que l'accés en tots els casos és gratuït.

Si us estimeu més fer vosaltres directament la inscripció i la feu fent constar que la institució a la que pertanyeu és l'IEP, us preguem ens ho sabeu saber per poder fer les oportunes gestions de difusió amb els mitjans de comunicació. Recordeu que la data límit d'inscripció és fins abans del 17 de maig.

Per poder presentar les propostes cal aportar:

COMUNICACIONS:

Un escrit que pot ser en català o en castellà.

Amb un màxim de 950 caràcters, incloent tot el seu contingut, (paraules clau i espais inclosos).

Nom de l'autor o autors, paraules clau o termes de recerca (màxim 6 paraules).

Institució o entitat a la que pertanyeu.

Format: word

Tipus de lletra: Arial, mida 11

Interlineat: 1,5

Recordeu que la data final de presentació és abans del 17 de maig, per això us demanem que si voleu que la faci l'IEP en nom vostre envieu les dades com molt tard el 14 de maig.

PÒSTERS

Format: 100 cm llarg x 70 cm ample. Orientació vertical.

L'organització ens informarà si es fa càrrec de la impressió, i aleshores s'haurà de fer arribar un arxiu digital.

Si es tracta de pòsters ja editats s'ha d'ajustar el màxim possible als criteris indicats.

 

PUBLICACIÓ DE LES COMUNICACIONS

La Diputació de Barcelona publicarà en format digital els treballs presentats.

Per aquest motiu, les comunicacions que en formin part de la Trobada caldrà que siguin lliurades a l'organització abans del 15 de setembre i hauran de seguir els següents criteris de presentació, la plantilla per a gràfics (document adjunt en PDF) i també s'haurà d'emplenar el formulari de cessió de drets

Secretaria de la trobada:

Secció de Divulgació i Comunicació de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals.

Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals. Diputació de Barcelona

Carrer del Comte d'Urgell, 187, 3r 08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 843

jornadesparcs@diba.cat

Per a consultes relacionades amb la cessió de drets d'autor:

oad.prop.intel@diba.cat

Us convidem a participar en la Trobada presentant els vostres treballs o com a oients. La posada en comú de coneixements i la divulgació que se'n derivi seran molt importants per a la consolidació i conservació d'aquest espai natural.

Jornades Tècniques / Educació ambiental: V TROBADA D’ESTUDIOSOS DEL FOIX