Curtmetratge documental: "FENT ESCORÇA"

26 de març de 2020L'OFICI D'ESCORÇAR PINS A BONASTRE

El nostre associat Josep Sicart ens va enviar ahir un vídeo titulat «Fent escorça» on s’explica l’ofici d’escorçaire explicat pels darrers escorçadors del poble de Bonastre. Aquest documental és un testimoni molt important de la nostra cultura bosquetana i silvícola perduda al Penedès. És tracta d’un ofici antiquíssim que s’ha perdut i que es mantenia als massissos del Garraf i de l’Ordal fa quasi un segle.

L’ESCORÇA DE PI I LES XARXES DELS PESCADORS

Una part de l'escorça o ruscle de tronc de pi de Bonastre anava a Vilanova adquirida pel Pòsit de Pescadors. L'escorça es bullia dins d'unes grans calderes d'aigua. Després, barrejada amb quitrà, passava a uns safareigs  on se submergien les xarxes dels pescadors. Les xarxes de cotó o de cànem es tenyien amb l'escorça per guanyar resistència i durabilitat. Després s'assecaven. Això es feia diversos cops a l'any i així va ser fins que es van confeccionar les xarxes amb fibres sintètiques.

A l'antic edifici del Pòsit al passeig marítim encara es conserven aquestes calderes. El lloc era conegut com "el tint"

La humitat i la salabror constant de les xarxes de cotó les feien vulnerables a patir un biofilm (intern i extern) permanent de certs fongs i bacteris que n’acabaven per danyar la seva resistència a la tracció i a l’elasticitat i finalment es descomponien parcialment.

El tenyit de tints amb els tanins, alguns de color vermell, però també d’altres com fenols, polifenols, antocianines i flavonols, i resines procedents de l’escorça dels pins els dotaven de certa capacitat antifúngica i antibacteriana. En submergir-se diàriament en l’aigua de mar, l’efecte protector contra els fons i els bacteris es diluïa, de manera que calia repetir-ho diverses vegades al llarg de l’any.

Aportacions:

Vídeo: Josep Sicart

L’escorça de pi i el Pòsit de Pescadors de Vilanova: Albert Tubau Garcia. President emèrit de l’IEP 

Les raons científiques que aconsellaven el tenyit de les xarxes: Josep Antoni Herrera Sancho. Vicepresident de l’IEP.Curtmetratge documental: "FENT ESCORÇA"