XXVIII Jornades d'Estudis Penedesencs "Pedra Seca i Casetes de Vinya al Penedès Històric"

30 de setembre de 2020Foto: Àngela Llop - El Pago - Subirats (Alt Penedès)

Fer present i difondre la riquesa patrimonial en arquitectura rural de tots els municipis de l’àmbit territorial de la vegueria Penedès.

Oferir una programació cultural en obert i molt participativa, suportada en recursos tecnològics.

EL PROJECTE

Les circumstàncies generades per la Covid 19 ens van plantejar un repte que ens interpel·lava a desenvolupar fórmules que permetessin mantenir l’activitat cultural amb projectes que poguessin arribar al màxim de públic possible, sense posar en risc la salut de les persones.

Calia doncs desenvolupar activitats on les ponències, comunicacions i col·loquis tinguessin un suport virtual. Així va sorgir aquest projecte, unes jornades on els documentals seran l’eix central i on els col·loquis seran en plataforma virtual, en directe o enregistrats

prèviament, amb d’altres aportacions en suport vídeo i amb presentacions animades completen el projecte.

ELS DOCUMENTALS:

La Pedra Seca al Baix Penedès

La Pedra Seca a l’Alt Penedès

La Pedra Seca al Garraf

La Pedra Seca a l’Anoia (Conca d’Odena)

Tipus de construccions en Pedra Seca

Construccions de Pedra Seca: com protegir-les

L’estrena i projecció d’aquests documentals, realitzats especialment per formar part de les Jornades, participaran a la 


10a edició de la Mostra Internacional de Cinema Etnològic de la Generalitat de Catalunya


ELS COL·LOQUIS:

Després de cada documental s’obrirà un col·loqui virtual realitzat mitjançant una plataforma digital. Els participants seran representants de diverses associacions e institucions relacionades amb la pedra seca, o l’arquitectura rural, no només de l’àmbit territorial de la vegueria Penedès sinó també de Catalunya i d’altres indrets de la Mediterrània.

CULTURA VIVA

La presentació de la de la investigació antropològica “L’ofici de margener i la tècnica de la pedra seca al Penedès” A càrrec de l’antropòleg Abraham Guillén Villar, forma part del programa Cultura Viva de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya (OPEI).

Aquesta investigació pertany a les recerques publicades a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès de l’Institut d’Estudis Penedesencs.

ALTRES ELEMENTS DE L’ARQUITECTURA RURAL

Les construccions en pedra seca en els seus diferents usos (barraca, aljub, marge, forn de calç o d’altres) apareixen en quasi totes les poblacions de l’àmbit de la vegueria del Penedès, tanmateix en alguns espais on la pedra no abunda trobem altres construccions realitzades amb altre tipus d’elements materials. Es tracta de les “Casetes de Vinya” o “Mulasses”. Són obres d’arquitectura rural marcadament funcionals i a la vegada un testimoni de la història social i econòmica del conreu de la terra. Per aquesta raó es celebrarà un seminari sobre les “Casetes de vinya” a càrrec d’Abraham Guillén Villar, seguit d’un col·loqui virtual.

PONÈNCIES I COMUNICACIONS TRANSVERSALS

Una de les tècniques més antigues i econòmiques de construcció d’elements arquitectònics ha estat la tàpia, una tecnologia que ja era coneguda en temps dels ibers . Contarem per conèixer- la amb la ponència Quid? non in Africa Hispaniaque ex terra parietes, quos appellant formaceos. Recuperació de la construcció amb tàpia en temps dels ibers: l'experimentació de la Ciutadella ibèrica de Calafell A càrrec de Josep Pou Vallés

El patrimoni en pedra seca es troba integrat en el paisatge, dotant-lo d’un valor afegit, aspecte que desenvoluparà la ponència “Pedra Seca i el Paisatge al Parc del Garraf”, a càrrec del Dr. Josep Antoni Herrera Sancho.

La llengua s’ha anat enriquint amb paraules relacionades amb la tècnica de la Pedra Seca i de la tipologia de construccions que amb ella s’han efectuat, la ponència “Pedra Seca i Peculiaritats Dialectals a l’Àmbit del Penedès Històric”, a càrrec del Dr. Ramon Marrugat i Cuyàs ens aproparà al vocabulari lligat a la pedra seca.

Cada barraca, marge, aljub, forn de calç i d’altres construccions que ens han arribat són el testimoni d’una forma de vida dels pagesos que havien de trobar com conrear una terra plena de pedres i com fer esdevenir aquell destorb en un element útil pel seu dia a dia. Per això, des de la secció d’Història de l’IEP s’oferirà la ponència: La Pedra Seca testimoni de la història rural del Penedès Històric.

SETMANA DE LA PEDRA SECA

Es tracta d’un esdeveniment per a la promoció i posada en valor de la pedra seca com a patrimoni i com a ofici que tindrà lloc del 23 al 29 de novembre. Des de les Jornades participarem amb la ponència—col·loqui: La Pedra Seca testimoni de la història rural del Penedès Històric.


AVANÇAMENT DE PROGRAMA

Divendres, 23 10 20 Inauguració oficial exposició “Tota Pedra Fa Paret. La Pedra Seca a Catalunya”

Dissabte, 24 10 20 Obertura virtual de les XVIII JORNADES D’ESTUDIS PENEDESENCS

Diumenge, 25 10 20 Projecció documental “La Pedra Seca al Baix Penedès” a continuació col·loqui virtual sobre el documental.

Dijous, 29 10 20 Ponència virtual: Pedra Seca i el Paisatge al Parc del Garraf. A càrrec del Dr. Josep Antoni Herrera Sancho

Dissabte, 31 10 20 Projecció documental “La Pedra Seca i les casetes de vinya a l’Alt Penedès” a continuació col·loqui virtual sobre el documental

Dijous, 05 11 20 Ponència virtual: Pedra Seca i Peculiaritats Dialectals a l’Àmbit del Penedès Històric A càrrec del Dr. Ramon Marrugat i Cuyàs

Dissabte, 07 11 20 Projecció documental “La Pedra Seca al Garraf” a continuació col·loqui virtual sobre el  documental

Diumenge, 15 11 20 Projecció documental “La Pedra Seca a l’Anoia (Conca d’Odena) a continuació col·loqui virtual sobre el documental

Dijous, 19 11 20 Ponència virtual: Quid? non in Africa Hispaniaque ex terra arietes, quos appellant formaceos. Recuperació de la construcció amb tàpia en temps dels ibers: l'experimentació de la Ciutadella ibèrica de Calafell A càrrec de Josep Pou Vallés 


Dissabte, 21 11 20 Projecció documental "Tipus de construccions en Pedra Seca” a continuació col·loqui virtual sobre el documental 

Dilluns 23 11 20 a diumenge 29 11 20 Setmana de la Pedra Seca, commemoració declaració UNESCO

Dijous, 26 11 20 Ponència—col·loqui La Pedra Seca testimoni de la història rural del Penedès Històric

Dissabte, 28 11 20 Seminari sobre les “Casetes de vinya” a càrrec d’Abraham Guillén Villar, a continuació col·loqui virtual

Dissabte, 05 12 20 Projecció documental “Construccions de pedra seca: com protegir-les a continuació col·loqui virtual sobre el documental

Dissabte 12 12 20 Presentació investigació antropològica «L’ofici de margener i la tècnica de la pedra seca al Penedès» a càrrec d’Abraham Guillén Villar.  Centre Cívic de la Societat. c. Muralla, 38 — Bonastre. (Si no es pot fer presencial es farà virtual) 

Dissabte 12 12 20 Construcció d’un marge al voltant de l’arbre seleccionat per l’Ajuntament de Bonastre.

Filmació de la presentació de la investigació i filmació de la construcció del marge

Dissabte 19 12 20 i Diumenge 20 12 20 Fira Bonastre (Productors del municipi)

Diumenge 20 12 20 Cloenda XVIII Jornades d’Estudis Penedesencs


REVISTA DEL PENEDÈS, NÚM. 36

Com a part de les activitats de les XXVIII Jornades d’Estudis Penedesencs, publicarem un article que recollirà el llistat estadístic del nombre de construccions de pedra seca a les poblacions de l’àmbit territorial de la vegueria del Penedès amb una imatge d’un element de pedra seca de cada població.  
Foto: Abraham Guillén - El Vendrell (Baix Penedès)
Foto: Robert Rovira - La Llacuna (Anoia)Foto: Josep Miret Mestre - Olivella (Garraf)

XXVIII Jornades d'Estudis Penedesencs "Pedra Seca i Casetes de Vinya al Penedès Històric"