Resum de la participació de l'IEP a l'11 Trobada de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional dels territoris de parla catalana

08 de novembre de 2021Un moment de la presentació del projecte Stonewalls for life - Can Grau


Abraham Guillén

Del 5 al 7 de novembre s’ha celebrat a Móra la Nova la XI Trobada de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional dels Territoris de Parla Catalana.

L’IEP ha participat amb les següent comunicacions:

 L’IEP Divendres 5 de novembre

·    19.00 h – “Les estructures de pedra seca i la geologia del Penedès”. A càrrec de Montserrat Traver Vives i Abraham Guillén Villar (Institut d’Estudis Penedesencs). Veure: https://youtu.be/I0XGFTMDT34

Dissabte 6 de novembre

·      10.30 h – “Els documentals com a eina de difusió”. A càrrec d’Abraham Guillén Villar (Institut d’Estudis Penedesencs). Veurehttps://youtu.be/9M-P6JTcDZ0

L'IEP ha produït un total de set vídeos dedicats a la pedra seca:


Adaptació a vídeo de l'exposició "Tota pedra fa paret. La pedra seca a Catalunya"

https://www.youtube.com/watch?v=roEkw6X25hs

Any 2021


Construccions de pedra seca com protegir-les

https://www.youtube.com/watch?v=-v-7pV2QiLg

Any 2020


Tipus de construccions en pedra seca

https://www.youtube.com/watch?v=DkMkT3s4P6s

Any 2020

 

La pedra seca a l'Anoia

https://www.youtube.com/watch?v=Itggr2miS7I

Any 2020

 

La pedra seca al Garraf

https://www.youtube.com/watch?v=wgc6vgX8RZA

Any 2020

 

La pedra seca a l'Alt Penedès

https://www.youtube.com/watch?v=wfbtc_ycMP4

 

Any 2020

La pedra seca al Baix Penedès

https://www.youtube.com/watch?v=FfX04AHzqZk

 

 

·      19.30 h – “El projecte Stonewalls For Life al Parc del Garraf”. A càrrec d’Abraham Guillén, Montserrat Traver i Dolors Garcia (Institut d’Estudis Penedesencs); Emilio Valbuena (Diputació de Barcelona); Andrea Mandarino, Andrea Vigo, Andrea Cevasco i Marco Firpo (DISTAV, Università degli Studi di Genova).

Van participar presencialment Emilio Valbuena (DIBA), Abraham Guillen i Montse Traver (IEP) i Andrea Mandarino i Andrea Vigo (Universitat de Gènova) mitjançans vídeo. Veure: https://youtu.be/CpDbDnpsR8w

Resum: El projecte Stonewallsforlife al Parc del Garraf.

Autors:

Diputació de Barcelona:  Valbuena-Ureña, E.

Universitat de Gènova: Vigo, A., Cevasco, Firpo, M., Mandarino, A., A.,

Institut d’Estudis Penedesencs  Guillén-Villar, A., Traver-Vives, M., Garcia-Martínez, D.

El Projecte Stonewallsforlife s’inicia al Parc Nacional del Cinque Terre, a Itàlia. Es tracta d’un projecte europeu finançat en el marc del programa Life Adaptació al Canvi Climàtic que té com a objectiu demostrar com les estructures de pedra seca, com ara els marges, es poden utilitzar eficaçment per millorar la resistència del territori al canvi climàtic. El projecte mostra els beneficis ambientals, socials i econòmics de la restauració de murs de pedra seca abandonats en dos territoris fràgils: el Parc Nacional de Cinque Terre (Itàlia) i el Parc del Garraf, gestionat per la Diputació de Barcelona (Espanya).

Després d’executar-se una primera part del projecte a Cinque Terre, atès que l’objecte del projecte és ser transferible a altres territoris de la Unió Europea, es faran estudis preparatoris per a les intervencions de replicació, tant al Parc Nacional de Cinque Terre com al Parc del Garraf, concretament a la finca de Can Grau. Es tracta d’un territori que ha patit incendis de forma recurrent al llarg del temps, i on un dels principals reptes que planteja el canvi climàtic és precisament la gestió d’aquest risc.

En una primera fase d’aquests estudis preparatoris s’han recollit dades sobre la geologia del territori i  l’evolució en la composició de la vegetació, així com registres històrics d’incendis, temperatures i pluviometria per identificar quins són els principals riscos i fragilitats de la zona d’estudi. Paral·lelament, també s’ha fet un inventari i anàlisi de les estructures de pedra seca presents a la finca de Can Grau (280 hectàrees) per determinar-ne la tècnica constructiva, l’estil, el tipus de pedra emprada, l’època de construcció i abandonament, l’estat de conservació, etc. Per tal de recollir aquesta informació s’ha desenvolupat una eina de recollida de dades per a marges i murs, amb la finalitat de sistematitzar-ne l’anàlisi i d’extreure’n informació que pugui ser comparable a l’obtinguda en altres indrets emprant la mateixa eina.

 

·      20.00 h – "Contribució al catàleg dels pous de gel de la demarcació de Tarragona". A càrrec de Gener Aymamí (Institut d’Estudis Penedesencs). Veure: https://youtu.be/M8QH39dBj9s

 Dissabte 6 de novembre

 

Comunicacions - pòsters

·      18.30 h – “Pedra clau”. A càrrec de Patricia Aguiló Bestard (tècnica superior en Arts Plàstiques i Disseny en Joieria Artística, antropòloga i gemmòloga, membre de l’IEP). Veure: https://youtu.be/B_-QQIvJoC8

Peces de joieria inspirades en les construccions de pedra seca.

MOSTRA DE DOCUMENTALS

Pel que fa a la Mostra de Documentals va representar a l'IEP Abraham Guillén i es van projectats:

Construccions de pedra seca com protegir-les

https://www.youtube.com/watch?v=-v-7pV2QiLg

Any 2020


Tipus de construccions en pedra seca

https://www.youtube.com/watch?v=DkMkT3s4P6s

Any 2020

 

La pedra seca a l'Anoia

https://www.youtube.com/watch?v=Itggr2miS7I

Any 2020

 

 

 

 

 

 

 


 Montse Traver
Emilio Valbuena en representació de la Diputació de Barcelona - Projecte Stonewalls for life - Can Grau -Patricia AguilóGener Aymamí

Resum de la participació de l'IEP a l'11 Trobada de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional dels territoris de parla catalana