LA FUNDACIO PRIVADA MÚTUA CATALANA DONA SUPORT A DOS PROJECTES DE L’IEP

27 de maig de 2019El president de la Fundació Privada Mútua Catalana, Pere Jornet, i la presidenta de l’IEP Dolors Garcia, durant l’acte de signatura de conveni de col·laboració 2019.

Des de fa anys la Fundació Privada Mútua Catalana (FPMC) dona suport a projectes culturals encapçalats per l’IEP. Enguany els projectes són l’edició del llibre “Muralles Urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni“ Actes de les XXVII Jornades d’Estudis Penedesencs i la renovació, actualització i ampliació del web “Tots els noms”.

La Fundació Privada Mútua Catalana és una entitat sense ànim de lucre, que té per objecte promoure i fomentar el conreu i difusió de la cultura i les arts amb el desplegament d’activitats socials, benèfiques, ecològiques, polítiques, econòmiques, jurídiques, docents, filantròpiques, d’estudi científic i, en general, aptes per a llur desenvolupament; i també col·laborant-hi i guardonant-les.

MURALLES URBANES. DIÀLEG ENTRE URBANISME I PATRIMONI.

Arran la celebració de les XXVII Jornades d’Estudis Pendesencs de l’any 2018 dedicada a “Muralles urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni” es realitzarà aquesta publicació, amb un capítol dedicat a cada tema que es tractarà en les jornades.

En els darrers decennis diverses poblacions del nostre país han fet un esforç en integrar aquestes antigues estructures defensives com un valor afegit al seu patrimoni, tant en aquells conjunts molt ben conservats, d’imponent presència i que constitueixen per si soles un element d’identitat (Barcelona, Tarragona, Montblanc, Cervera, etc.); com en altres en què les muralles han estat engolides pel creixement urbà i es conserven de forma parcial i irregular (portes, torres, panys de mur, fossats, etc.).

En aquesta labor de recerca, conservació, integració, gestió i posada en valor del patrimoni hi intervenen agents diferents, des dels historiadors i arqueòlegs als arquitectes i urbanistes, divulgadors i gestors públics.

La publicació té com a propòsit, no només l’exposició dels treballs que s’han anat realitzant al llarg dels darrers anys, sinó també posar sobre la taula la necessitat d’un diàleg fluid i permanent entre els diversos agents que han de fer realitat la conservació del patrimoni i  la seva integració com un element social i econòmic dins la realitat actual; per assolir la seva conservació i valorització

PROJECTE TOTS ELS NOMS

Fins el 2018

Tots els noms és un projecte de recuperació de la memòria històrica del període 1931-1978 al Penedès impulsat per l’Institut d’Estudis Penedesencs.

Aquest projecte conta de tres parts complementàries

  • Recerca exhaustiva en base a la documentació escrita, oral, visual i patrimonial
  • Recuperació i Sistematització de fonts d'informació primàries al voltant d’aquests anys per tal de crear una gran base de dades
  • Divulgació i Difusió de la recerca realitzada mitjançant publicacions, audiovisuals, conferències, exposicions, itineraris, material didàctic i, sobretot, mitjançant una gran pàgina web a internet.

Els objectius del projecte Tots els Noms són impulsar, coordinar i dirigir la recerca, la sistematització de les fonts d’informació, i la divulgació/difusió dels fets històrics desenvolupats entre 1931 i 1978 i de les persones que hi participaren en tots els municipis del Penedès, fent especial incidència en els referents democràtics. Un cop estigui realitzada la recerca es planteja de desenvolupar les següents accions:

  • Fer-ne una interpretació global, per tal d’analitzar-ne els trencaments i les continuïtats, tant a nivell polític, social, econòmic, i cultural, com a nivell personal i familiar.
  • Creació d’una gran base de dades.
  • Servar, conservar i difondre el material localitzat i generat durant la recerca.
  • Planificar itineraris de la memòria democràtica a partir del patrimoni i els records.

Projecte 2019

Per disposar de noves dades, cal una ampliació de la informació continguda al web.

Així mateix, per evolució tecnològica cal una renovació i adequació que incorpori els darrers avenços per facilitat i agilitzar l’accés i la consulta als continguts.

La vocació d’aquest projecte es la de continuïtat en el temps, degut a la utilitat social e històrica dels seus continguts i a la finalitat de posar tota aquesta informació a la disposició de qui en tingui interès humà o històric en consultar-la. 

 

LA FUNDACIO PRIVADA MÚTUA CATALANA DONA SUPORT A DOS PROJECTES DE L’IEP