PARTICIPACIÓ DE L’IEP AL CATÀLEG DEL PAISATGE DEL PENEDÈS

04 de juny de 2019Un moment d'un dels tallers de treball en aquest cas celebrat al Castell de Claramunt el 26 de setembre de 2018. Font: Observatori del Paisatge.


D'esquerra a dreta: Josep Antoni Herrera, Vicepresident de l'IEP i cap del Grup del Paisatge de l'IEP, Dolors Garcia Presidenta de l'IEP, Pere Sala i Martí Director de l'Observatori del Paisatge i Jordi Grau Oliveras de l'àrea tècnica i administrativa de l'Observatori del Paisatge. Foto. IEP


El passat 6 de setembre de 2018 l’IEP va rebre la invitació de l’Observatori del Paisatge per participar de manera activa i permanent al Catàleg del Paisatge del Penedès. La invitació la signaven  el Sr. Pere Sala i Martí com a Director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya i Jordi Grau Oliveras, com a  Coordinador del Catàleg del Paisatge del Penedès. 
Arran aquesta invitació es va mantenir una reunió divendres 21 de setembre, a la seu de l’IEP a Vilanova i la Geltrú, a la que van assistir Pere Sala i Martí, Jordi Grau Oliveras, Dolors Garcia Martínez, com a presidenta en funcions de l’IEP  i el Dr. Josep Antoni Herrera Sancho, i en la que es van tractar les vies de col•laboració que podia desenvolupar l’IEP.
Informada la Junta Directiva de l’IEP, es va decidir nomenar representant pel desenvolupament de les col•laboracions que en aquest projecte realitzés l’IEP al Dr. Josep Antoni Herrera Sancho, donada la rellevància i durada del projecte també es va decidir fer una crida entre els associats per organitzar un grup de col•laboració i suport per aquest projecte. El grup va rebre el nom de Grup de Paisatge de l’IEP


Seguint aquest plantejament l’IEP va participar als tallers sobre el Catàleg del Paisatge del Penedès que van tenir lloc en tres castells de marca i un monestir el dies:

  • 25 de setembre de 2018 – Castell de Subirats (Alt Penedès)
  • 26 de setembre de 2018 – Castell de la Pobla de Claramunt (Anoia)
  • 27 de setembre de 2018 – Monestir de Santa Oliva (Baix Penedès)
  • 2 d’octubre de 2018 – Castell de Castellet (Garraf)
 
L’IEP també va participar  a l’enquesta online que va restar oberta fins el 15 d’octubre de 2018. Així mateix va difondre a través del web de l’IEP,  amb un banner específic dedicat a aquesta enquesta , que incloïa informació sobre l’enquesta i l’enllaç per poder participar , amb la finalitat d’incrementar el nombre de participants fossin o no asso ciats de l’IEP.  L’IEP també va  participar en les fitxes de treball del Paisatge del Penedès.
 
QUÈ ÉS EL CATÀLEG DEL PAISATGE?
És un instrument que:
• Aporta informació de gran interès sobre tots els paisatges del Penedès i genera consciència en matèria de paisatge.
• És una eina de suport per tal d’introduir el paisatge en el planejament territorial i urbanístic així com en les polítiques sectorials.
• Parteix d’una visió integrada del paisatge que pren els components naturals i culturals conjuntament, mai per separat.
• Parteix de l’existència de diversos valors del paisatge atribuïts pels agents que hi intervenen i per la població que hi viu i en gaudeix.
• S’aplica al conjunt del territori del Penedès i no només als espais singulars o excepcionals.
• Integra la participació pública com a eina per implicar i corresponsabilitzar la societat en la gestió i planificació del paisatge del Penedès.
• És rigorós des del punt de vista científic, però empra un llenguatge poc tècnic i comprensible per a bona part de la població.
 
REUNIÓ PER TRACTAR ELS ASPECTES IMMATERIALS DEL PAISATGE
Dins del passat mes de maig (2019) va tenir  lloc una reunió entre Àngels Travé Ràfols,  Coordinadora del projecte  l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès a l’IEP, i el Sr. Jordi Grau, Coordinador del Catàleg del Paisatge del Penedès -  a petició seva -  per tal d’analitzar aspectes del patrimoni immaterial que puguin formar part del catàleg.
 
PRÒXIMES ACTIVITATS CONVOCADES PER L’OBSERVATORI DEL PAISATGE
El projecte del Catàleg del Paisatge del Penedès està encara en ple desenvolupament. Les properes reunions de treball en una segona fase tindran lloc:
  • Divendres, 7 de juny – El Vendrell (Baix Penedès) – L’Eina. Espai empresarial. Camí Reial, 13 – 17. Horari: de 17.30 a 20.30 hores
  • Dissabte, 8 de juny – Igualada (Anoia) – Espai Cívic Centre. Carrer Tritinat, 12 – Horari: de 10 a 13 hores.
  • Divendres, 14 de juny – Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) – Edifici de l’Enològica. Carrer de Cal Bolet, 20. Horari: de 17.30 a 20.30 hores.
  • Divendres, 28 de juny – Vilanova i la Geltrú (Garraf)  – Centre Cívic Sant Joan- Av. Francesc Macià, s/n.  Horari: 17.30 a 20.30 hores.  

 Foto del grup de treball a Subirats, el 25 de setembre de 2018. Font: Observatori del Paisatge.Taller celebrat a Castell de Castellet el 2 d'octubre de 2019. Font: Observatori del Paisatge.


Taller celebrat al Monestir de Santa Oliva el 27 de setembre de 2018. Font: Observatori del Paisatge.


Taller celebrat al castell de Subirats el 25 de setembre de 2018. Font: Observatori del Paisatge

PARTICIPACIÓ DE L’IEP AL CATÀLEG DEL PAISATGE DEL PENEDÈS