Publicació número 163
La Guerra Civil a Vilanova i la Geltrú (1936 - 1939)
Aspectes Militars

Autor/s: Adrián Cabezas SánchezEdició: primera

Any publicació:

Págines: 142

ISBN: 978-84-86933-89-0

Tema:

Periode:

Municipi/comarca:

Preu:

Índex:


Síntesi: