Publicació número 185
Caramelles i caramellaires
Autor/s: Armand Beneyto i AlberoEdició: primera

Any publicació:

Págines:

ISBN:

Tema: etnografia

Periode:

Municipi/comarca: Penedès

Preu: 13

Índex:


Síntesi: