Publicació número 201
Noms de lloc del terme de Vilafranca del Penedès
Autor/s: Lluís Tetas PalauEdició:

Any publicació: 2015

Págines:

ISBN:

Tema: toponimia

Periode:

Municipi/comarca: Vilafranca del Penedès

Preu:

Índex:


Síntesi: