Publicació número 199
Els diaris de Vilafranca durant la transició (1971-1978): els setmanaris Tothom i Penedès
Autor/s: Enric Tomàs GuixEdició: primera

Any publicació: 2015

Págines:

ISBN:

Tema: història contemporània

Periode:

Municipi/comarca: Vilafranca del Penedès

Preu:

Índex:


Síntesi: