Publicació número 202
La Vilanova del franquisme (Vilanova i la Geltrú, 1939-1979)
Autor/s: Albert TubauEdició: primera

Any publicació: 2015

Págines:

ISBN:

Tema: franquisme

Periode:

Municipi/comarca: Vilanova i la Geltrú

Preu:

Índex:


Síntesi: