Publicació número 192
La nissaga dels Rovieosa. Un viatge pel Penedès 1461-2011
Autor/s:Edició: primera

Any publicació:

Págines:

ISBN:

Tema:

Periode:

Municipi/comarca:

Preu:

Índex:


Síntesi: