Publicació número 190
La repressió franquista al Garraf
Autor/s: Ramon Arnabet (director), Arnau López, Pere Ros, Josep Solé, Nàdia VaroEdició: primera

Any publicació:

Págines:

ISBN:

Tema: franquisme

Periode:

Municipi/comarca: Garraf

Preu:

Índex:


Síntesi: