Publicació número 203
Jornades d'arqueologia del Penedès 2011
Autor/s: Edició a cura de Xavier Esteve, Carme Miró, Núria Molist i Gemma SabatéEdició: primera

Any publicació: 2016

Págines: 424

ISBN: 978-84-15017-23-3

Tema: arqueologia

Periode: prehistòria, història antiga, medieval, moderna, contemporània

Municipi/comarca: Penedès

Preu:

Índex:


Síntesi: