Publicació número 204
Vocabulari del vinyater penedesenc
Autor/s: Pere Sadurní VallèsEdició: segona

Any publicació: 2016

Págines:

ISBN:

Tema: toponímia

Periode:

Municipi/comarca: Penedès

Preu:

Índex:


Síntesi: