Publicació número 205
150 anys del ferrocarril de Tarragona a Martorell
Autor/s: Diversos autorsEdició: primera

Any publicació: 2015

Págines: 324

ISBN: 978-84-9975-598-4

Tema:

Periode: contemporània

Municipi/comarca:

Preu:

Índex:


Síntesi: