Publicació número 211
Els noms de lloc i de persona de Santa Oliva
Autor/s: Joan Latorre i SoléEdició: primera

Any publicació: 2017

Págines: 590

ISBN: 978-84-15017-31-8

Tema: Toponímia

Periode:

Municipi/comarca: Santa Oliva

Preu:

Índex:


Síntesi: