Publicació número 212
Jaume Castellet i Rovirosa, l'hereu
Autor/s: Núria Raspall i RovirosaEdició: primera

Any publicació: 2017

Págines: 156

ISBN: 978-84-15017-32-5

Tema: Biografia

Periode: Edat moderna

Municipi/comarca: Penedès

Preu:

Índex:


Síntesi: