Publicació número 219
Manuel Milà i Fontanals 1818-1884
Autor/s: Manuel Jorba i Joan Solé Bordes






Edició: primera

Any publicació: 2019

Págines: 69

ISBN: 978-84-15017-39-4

Tema: Filologia catalana

Periode: Segle XIX

Municipi/comarca:

Preu:

Índex:


Síntesi: