Publicació número 220
Muralles Urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni
Autor/s: Edició del llibre a cura de Xavier Esteve i Gràcia, Jordi Farré i Huguet, Josep M Feliu Roca, Joan Garcia Targa, Carme Miró i Alaix, Núria Molist Capella i Gemma Sabaté Piqué.


Edició: primera

Any publicació: 2020

Págines: 252

ISBN: 978-84-15017-40-0

Tema: Arquitectura. Arqueologia. Urbanisme. Patrimoni. Història

Periode: Segle II aC – XIX dC

Municipi/comarca: Tarragona, Barcelona, Montblanc, Calafell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Vilafranca del Penedès, Catalunya.

Preu:

Índex:
 • Ponències
  • M. Teresa Miró i Alaix - Muralles urbanes de Catalunya: una visió global
  • Joan Garcia Targa, Carme Muntaner i Alsina - Les muralles de Vilanova i la Geltrú i de Sitges
  • Carme Miró i Alaix - Les muralles de Barcelona
  • Josep M. Feliu Roca - La muralla medieval de Vilafranca del Penedès: després de les intervencions arqueològiques, 2000-2018
  • Joan Menchon Bes - Les muralles de Tarragona (segles II aC - XIX dC). De fortificació a monument
  • Carlos Brull, Josep M. Vila - La muralla medieval de Montblanc. Estudi, restauració i museïtzació
  • Josep Pou Vallès - Les muralles de Calafell
 • Comunicacions
  • Ramon Marrugat Cuyàs - Les muralles i altres construccions defensives: una visió des del lèxic
  • Magí Miret-Mestre, Òscar Valverde Moliné - Les fortificacions carlines de Vilanova i la Geltrú. Un patrimoni a revalorar
  • Emiliano Hinojo Garcia - El Baluard de Sant Antoni (Barcelona)
  • Jordi Ramos Ruiz, Carme Miró Alaix, Santiago Riera Mora - Viure extramurs i l’expansió urbana fora les muralles romanes de Bàrcino. Les evidències arqueològiques al carrer del Sotstinent Navarro núm. 12-16
  • Isidre Pastor i Batalla - Els conjunts emmurallats: entre la posada en valor i l’habitabilitat


Síntesi: