Publicació número 224
Noms de lloc de Vilanova i la Geltrú
Autor/s: Vicenç Carbonell i VirellaEdició: primera

Any publicació:

Págines:

ISBN:

Tema: Toponímia

Periode:

Municipi/comarca: Vilanova i la Geltrú

Preu:

Índex:


Síntesi: