Publicació número 222
Un camí que porta a l'origen del Vendrell medieval
Autor/s: Núria Canyellas VilarEdició: primera

Any publicació: 2020

Págines:

ISBN: 978-84-15017-43-1

Tema:

Periode:

Municipi/comarca:

Preu:

Índex:


Síntesi: