Publicació número 164
Can Freixedas
Història d'una casa modernista

Autor/s: Pere Cervera Bolet, Marc Morales FernàndezEdició: primera

Any publicació: 2009

Págines: 127

ISBN: 978-84-86933-94-4
978-84-96995-17-8

Tema:

Periode:

Municipi/comarca:

Preu:

Índex:


Síntesi: