Publicació número 166
EL PENEDÈS DINS LA CATALUNYA MODERNA
Autor/s: Edició a cura de Daniel Sancho ParísEdició: primera

Any publicació: 2009

Págines: 200

ISBN: 978-84-86933-95-1

Tema:

Periode:

Municipi/comarca:

Preu:

Índex:


Síntesi: