Publicació número 158
Els joves i la Segona República i la Guerra Civil al Penedès
Autor/s: Diversos autorsEdició: Primera

Any publicació:

Págines: 212

ISBN: 978-84-86933-86-8

Tema: Polític. Societat. Segona República. Guerra Civil.

Periode: 1931-1939

Municipi/comarca: Penedès

Preu: 12 €

Índex:
- Introducció - Mujeres en guerra (Maite Carrión Pajuelo) - El bisabuelo (Daniel Lanuza) - La Guerra Civil a Castellví de la Marca (Cristina Ros) - Uns protagonistes de la Guerra Civil (Albada Santamaria) - Retrat a la memòria (Maria Soldán) - L'esc

Síntesi:
Aquest llibre coordinat per Daniel Sancho, recull una selecció de set Treballs de Recerca d'alumnes de Batxillerat sobre la Segona República i la Guerra Civil al Penedès, la majoria dels quals es basen en la memòria oral.