Publicació número 178
EL PENEDÈS AL SEGLE XIX
Autor/s: Edició a cura de Joan Solé i Bordes


Edició: primera

Any publicació: 2010

Págines: 248

ISBN: 978-84-15017-08-8

Tema: Història

Periode: Segle XIX

Municipi/comarca: Penedès

Preu:

Índex:

JUSTIFICACIÓ ......8
Joan Solé i Bordes

EL TREBALL SOBRE L’AGRICULTURA LA INDÚSTRIA I EL COMERÇ AL PENEDÈS DEL SEGLE XIX, D'ANTONI MARTORELL. UNS COMENTARIS I UNES REFLEXIONS.......12
Raimon Soler Becerro

EL PENEDÈS. NOTES CRÍTIQUES SOBRE LES VICISSITUDS DE L’AGRICULTURA, INDÚSTRIA I  COMERÇ DURANT EL SEGLE XIX DEDUINT-NE ELS MEDIS  PER LOGRAR LLUR FOMENT I DESENROTLLO. ......24
Antoni Martorell i Pañellas

NOTES A L’ESTUDI CRÍTIC-HISTÒRIC DEL PENEDÈS EN EL SEGLE XIX DE RAMON ESCLASANS I MILÀ.......54
Ramon Arnabat i Mata,
historiador.

ESTUDI CRÍTIC-HISTÒRIC DEL PENEDÈS EN EL SEGLE XIX.......78
Ramon Esclasans i Milà

A L’ENTORN DE CLAUDI MAS I JORNET.......156
Joan Solé i Bordes

NOTES SOBRE EL MOVIMENT INTEL·LECTUAL I ARTÍSTIC DE VILAFRANCA DEL PENADÈS DURANT EL SEGLE XIX.......160
Claudi Mas i Jornet

INDEX TOPONÍMIC, ONOMÀSTIC I LITERARI.......230
Joan Solé i BordesSíntesi:

L’any 1901 el Centre Catalanista de Vilafranca va convocar un certamen adreçat a aquells estudis que observessin els diversos aspectes del Penedès en el segle que s’acabava de traspassar. El resultat final van ser aquests tres estudis que l’entitat va publicar el 1902 i que es van recuperar en aquesta edició un segle més tard tot ajustant la llengua amprada als criteris actuals, tal i com s’exposa en la justificació inicial. Al web de l’IEP, a l’apartat de documents (http://www.iepenedesencs.org/2018/documents.php) són accessibles des de fa anys els tres textos en les seves versions originals, indicant el final de cada pàgina de la primera edició, per tal que algun filòleg pugui, si així li plau, garbellar els curiosos criteris filològics d’aquests originals.

L’edició s’acompanya de tres estudis introductoris en relació amb els tres temes i un índex final toponímic, onomàstic, literari i artístic que no constava en l’edició original i que facilita la consulta.