Publicació número 193
El paper moneda a l'Alt Penedès durant la Guerra Civil (1936-1939)
Autor/s: Isidre Aymerich i BernalEdició: Primera

Any publicació: 2013

Págines: 152

ISBN: 978-84-15017-11-0

Tema:

Periode:

Municipi/comarca:

Preu:

Índex:


Síntesi: