Publicació número 157
Els treballs i el món del treball al Penedès
Autor/s: Edició a cura de Ramon ArnabatEdició: Primera

Any publicació:

Págines: 304

ISBN: 978-84-86933-75-3

Tema: Història social i econòmica

Periode: Prehistòria, Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna, Història Contemporània

Municipi/comarca: Penedès

Preu: 15 €

Índex:
Presentació Conferència Llorenç FERRER i ALOS (Universitat de Barcelona), Mossos, pastors, colles i rabassaires. El món del treball a la Catalunya rural del segle XVIII Àmbit I: El món del treball de la prehistòria a l’edat moderna Secció A: Arq

Síntesi:
Aquest llibre recull les Actes del III Seminari d’Història del Penedès: els treballs i el món del treball que va organitzar la Secció d’Història de l’Institut d’Estudis Penedesencs la tardor de 2004 a Vilanova i la Geltrú. El món del treball és un camp poc conreat pels historiadors i aquesta publicació ha de servir d’adob per a futures recerques. Les comunicacions recollides en aquesta publicació abasten temàtiques diverses i cronologies diferents que van de la prehistòria a la història contemporània