Publicació número 196
El món de la viticultura, els vins, caves i aiguardentsal Penedès històrics i al Camp de Tarragona. Actes del V Seminari d'Història del Penedès.
Autor/s: Edició a cura de Daniel Sancho ParísEdició: primera

Any publicació: 2014

Págines:

ISBN:

Tema: história - història agrària

Periode:

Municipi/comarca: Penedès - Camp de Tarragona

Preu:

Índex:


Síntesi: