Publicació número 198
El metge Fèlix Janer Bertran i la Catalunya del segle XIX
Autor/s: Jaume Baltà i MonerEdició: primera

Any publicació: 2014

Págines:

ISBN:

Tema: història

Periode: segle XIX

Municipi/comarca: Penedès . Vilafranca del Penedès

Preu:

Índex:


Síntesi: