Publicació número 162
Els hàbits de salut del joves de la comarca de l'Alt Penedès
Autor/s: Assumpció Savall Domingo
Vicente Morales Hidalgo
Edició: Primera

Any publicació:

Págines: 100

ISBN: 978-84-86-933-88-3

Tema:

Periode:

Municipi/comarca:

Preu:

Índex:


Síntesi: