Presentació del Grup de Treball del Patrimoni de Vilafranca

10 d'octubre de 2020L’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) ha creat un Grup de Treball sobre el Patrimoni de Vilafranca. Es tracta d'un grup transversal entre les Seccions de l’IEP i obert a persones que, siguin sòcies o no, tinguin interès en participar-hi. El grup de treball s’emmarca en la línia de l’IEP per salvaguardar i documentar el patrimoni històric i cultural penedesencs, i els seus objectius són l’elaboració d’un informe de l’estat de la qüestió, la formulació de propostes per salvaguardar el patrimoni vilafranquí, i esdevenir un referent en aquest camp, obert a la col·laboració amb l'Ajuntament, promotors d'obres, entitats i particulars. Des de la seva transversalitat es pretén abordar el Patrimoni vilafranquí en el sentit més ampli, material i immaterial, tractant aspectes arquitectònics, arqueològics i culturals, sense deixar de banda el patrimoni moble, l'etnològic i el natural.

La salvaguarda del patrimoni no cercar convertir-lo en un element aliè a la vida dels vilatans i vilatanes, sinó contribuir a donar-li vitalitat i un destí, que pot ser des de esdevenir un element museïtzat a destinar-lo a usos públics o privats (en funció de qui tingui la propietat), integrat en la realitat social, econòmica i cultural de la ciutat.