Presentació de l'aplicació pràctica de la tesi doctoral de Josep Antoni Herrera Sancho

27 de juliol de 2021