Debat sobre el canvi climàtic amb Josep Mirí Illa i el Dr. Josep Antoni Herrera, membres de l'IEP

30 de juny de 2023Debat al Canal Blau de Vilanova entorn del canvi climàtic i amb dos representants de l'IEP: el nostre meteoròleg Josep Miró i Illa i el Dr. Josep Antoni Herrera i Sancho, integrats al Grup Climàtic Vilanova. Ambdós aporten possibles solucions pel Canvi Climàtic, tot defensant mesures per pal·liar la sequera al Penedès Litoral.

Emès a Canal Blau de Vilanova i la Geltrú el 30 de juny de 2023.