Free cookie consent management tool by TermsFeed Informaci drets | Institut d'Estudis Penedesencs (IEP)INFORMACI SOBRE ELS DRETS DE L'USUARI

Informació sobre els seus drets:

Conforme al Reglament General de Protecció de Dades, (RGPD - UE 2016/69 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016) els drets que s’apliquen a les seves dades personals són:

Dret d’accés a la informació

Mitjançant aquest dret, pot sol·licitat que l’IEP li informi sobre quines dades té de vostè al seus fitxers, des de quan, per a què s’estan utilitzant i qualsevol altra informació relativa a les seves dades.

Dret de rectificació

Mitjançant aquest dret vostè pot sol·licitar a l’IEP que modifiqui les seves dades personals per tal de garantir l’ús correcte de les dades.

Dret de cancel·lació

Aquest dret li faculta per a sol·licitar que les seves dades personals que consten a l’IEP siguin eliminats permanentment, sempre que aquestes siguin inadequades o excessives (és a dir que no siguin pertinents per a la finalitat per a la qual es van recollir).

Dret d’oposició

Aquest dret fa esment als casos en què les seves dades s’estiguin utilitzant amb fins comercials o qualsevol altre fi pel que no vostè no hi hagi consentit.

Dret a l’oblit

El RGPD estableix aquest dret per tal que vostè pugui obtenir la supressió de les dades quan:

  •  Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
  •  Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
  •  L’interessat s’oposa al tractament.
  •  Les dades s’han tractat il·lícitament.
  •  Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.

Dret a la limitació

Amb aquest dret vostè pot limitar-ne l’ús de les seves dades a partir del moment en que ho comuniqui.

Dret a la portabilitat de les dades

Aquest dret li ofereix la possibilitat de demanar que les dades que ha donat a l’IEP , sempre que es tracti de dades d’ús comú i de lectura mecànica, siguin lliurades a una altre persona o entitat. (Per exemple que vostè demanés que donéssim les seves dades a una altra associació)