L’Institut d’Estudis Penedesencs formarà part de l’equip de redacció per elaborar el nou Pla de Protecció i d’Ordenació del Litoral de Catalunya

15 de febrer de 2023Sitges vist des de Les Puntes de les Coves. Miralpeix.


L’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) formarà part de l’equip de redacció per elaborar el nou Pla de Protecció i d’Ordenació del Litoral de Catalunya, de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i Litoral de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit del Penedès Litoral de la nostra Vegueria.

Aquest mes de gener, a través del Consell Comarcal del Garraf, la D.G. de Polítiques de Muntanya i Litoral ha encomanat a l’IEP formar part de l’equip redactor per elaborar i redactar el nou Pla de Protecció i d’Ordenació del Litoral en l’àmbit del Penedès Litoral comprès, aproximadament, entre les desembocadures dels rius Llobregat i Gaià.

Catalunya comprèn 714,4 km de litoral, repartits entre 70 municipis, dels quals un 64% són costes (455 km) i un 36% són platges (259 km)

Per part de la D.G. de Polítiques de Muntanya i Litoral (directora general, Sra. Roser Bombardó) n’ha fet l’encàrrec formal, en representació, el Sr. Ferran Miralles, fins fa poc director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Per part del Consell Comarcal del Garraf, en representació, la Sra. Teresa Vidal, del Servei del Medi Natural i Litoral del Garraf

La presidència i la Junta Directiva de l’IEP ha aprovat al gener aquest requeriment de col·laboració i ha designat la coordinació al Dr. Josep Antoni Herrera i Sancho, qui comptarà amb el suport del Grup de Treball del Paisatge de l’IEP, que ja va col·laborar en l’elaboració durant cinc anys del nou Catàleg del Paisatge de la Vegueria del Penedès de l’Observatori del Paisatge de la Generalitat de Catalunya, que està a punt d’aprovació i publicació. El Dr. Herrera ja va formar part de l’equip redactor, en el Consorci El Far de la Diputació de Barcelona, del Pla Estratègic Litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona i dels seus 27 municipis litorals. També havia estat cap del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que ja formava part de l’antic Consorci dels Colls i Miralpeix – Costes del Garraf (actual Servei del Medi Natural i Litoral del Consell Comarcal del Garraf) i ex-Coordinador del Parc Natural de Garraf (Diputació de Barcelona – Aj. de Vilanova i la Geltrú) Té una sòlida formació en màsters i postgraus universitaris en diverses universitats, en temes de recursos naturals, erosió i inundacions costaneres, instruments de gestió ambiental i conservació costanera i en reserves marítimes del Mediterrani, biologia marina, instrumentació oceanogràfica, difusió turbulenta, programes de recuperació, cetacis i tortugues marines, etc. És mariner professional, i havia estat capità de Salvament Marítim de l’antiga Creu Roja del Mar a Catalunya.

Antecedents i justificació del nou Pla

El Parlament de Catalunya aprova el 2020 la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral a Catalunya, que involucra les administracions més properes i el teixit econòmic i social, amb més participació ciutadana. És una eina pel desplegament en l’àmbit litoral de la Llei 16/2007 del canvi climàtic. La Llei regula la creació de dues noves eines d’ordenació i gestió de la costa a escala territorial i municipal:

- Pla de protecció i ordenació del litoral català, que és l’instrument bàsic per a la gestió integrada de l’àmbit terrestre i marí de la franja costanera. El Govern el redactarà en un termini de dos anys com a màxim.

- Plans d’usos del litoral i les platges: Els ajuntaments els impulsaran.

Tot plegat suposa ordenar competències i crear nous mecanismes de participació (dos òrgans col·legiats: el Consell Rector del Pla d’ordenació del litoral i dels Consells Rectors dels Plans d’ús del litoral i les platges; i també la Comissió d’Ordenació del Litoral, dependent de la Generalitat, amb caràcter resolutiu, consultiu i informatiu), i la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya amb els objectius de salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l’artificialització, a partir de l’adquisició pública del sòl.

Els primers passos

Segons ens informa el Sr. Ferran Miralles (DG de Polítiques de Muntanya i Litoral) ben aviat l’empresa concessionària consultora ambiental es posarà en contacte amb l’IEP per iniciar l’elaboració de l’anomenat Document inicial estratègic (que és el primer document d’anàlisi ambiental que s’ha de fer) del futur Pla de protecció i ordenació del litoral, que finalment ha d’aprovar i publicar, d’aquí a uns anys, la Generalitat de Catalunya.Els Gegants, els Colls i Miralpeix.
La Desenrocada i la Punta de les Coves de Sitges, els Colls i Miralpeix.Els Colls i Miralpeix. Garraf.

L’Institut d’Estudis Penedesencs formarà part de l’equip de redacció per elaborar el nou Pla de Protecció i d’Ordenació del Litoral de Catalunya